سوالات متداول
<div><font color0000ff colorff0000> </font><font size4px><font color0000ff colorff0000> <font color0066ff>1- چگونه در مراسم ازدواج دانشجويي ثبت نام كنيم؟</font></font><br> ثبت نام كننده اصلي بايد دانشجو باشد در صورتي كه هر دو زوج دانشجو مي باشند، يك نفر به عنوان داوطلب اصلي ثبت نام نمايد<br> از قسمت ثبت نام دانشجويان وارد شويد، كد ملي و شماره دانشجويي، مسلسل عقدنامه و كد امنيتي را وارد نماييد.<br> <font color0066ff>2- چه مداركي براي ارائه به دانشگاه لازم است؟ </font> <br> اصل شناسنامه، كارت ملي زوجين، عقد نامه و كارت دانشجويي<br> <font color0066ff>3- آيا مي توان مدارك را به دانشگاه ديگر يا دفتر نهاد استان محل زندگي تحويل داد؟</font> <br> خير، داوطلب بايد مدارك را تا حداكثر يك هفته به دفتر نهاد يا رابط فرهنگي دانشگاه محل تحصيل تحويل دهد.<br> <font color0066ff> 4- چطور متوجه شويم مدارك تاييد شده است؟</font><br> بعد از تحويل مدارك به دانشگاه محل تحصيل، در قسمت نسخه چاپي امكان مشاهده تاييد كننده وجود دارد.<br> <font color0066ff>5- هزينه هاي سفر مشهد مقدس چقدر است؟ </font><br> هزينه هاي اسكان و تغذيه و كارگاه آموزشي و جشن در مشهد مقدس به عهده ستاد ازدواج دانشجويي دفتر نهاد رهبري در دانشگاه ها مي باشد.<br> براي هزينه رفت و برگشت به مشهد مقدس، با دانشگاه محل تحصيل يا دفتر نهاد دانشگاه هماهنگ نماييد.<br> <font color0066ff> 6- بعضي از فيلدها را اشتباه وارد كرده ام، چطور ويرايش كنم؟ </font> <br> قبل از تاييد مدارك توسط دانشگاه امكان ويرايش اطلاعات وجود دارد.<br> <font color0066ff> 7- اگر دانشگاه دفتر نهاد رهبري نداشت مدارك را كجا تحويل دهيم؟ </font><br> مدارك را به رابط فرهنگي دانشگاه خود تحويل دهيد؛ در صورتي كه دانشگاه رابط فرهنگي ندارد از داخل سايت قسمت تلفن هاي تماس با دفاتر استاني تماس حاصل نماييد.<br> <font color0066ff> 8- از كجا متوجه شويم ثبت نام كامل انجام داده ايم؟ </font><br> بعد از تكميل مراحل ثبت نام در پايان به شما نسخه چاپي مي دهد. درصورتي كه يكي از فيلدها را كامل پر نكرده باشيد امكان چاپ نسخه چاپي وجود ندارد.<br> <font color0066ff> 9- سال گذشته در سايت ثبت نام كرده ام، امسال اجازه ثبت نام را نمي دهد؟ </font> <br> اگر در حال حاضر دانشجو هستيد و تاريخ عقد شما در بازه 96/01/01&nbsp;</font><span stylecolor: inherit; text-align: right; background-color: rgb204, 240, 251;>الي 97/01/01 مي باشد، مدارك خود را به دفتر نهاد دانشگاه يا رابط فرهنگي دانشگاه تحويل دهيد.&nbsp;</span></div><div><font size4px> اوايل دي ماه جهت انتخاب كاروان سفر مشهد مقدس به سايت مراجعه نماييد.<font><br></div>
 ستاد برگزاري مراسم ازدواج دانشجويي