ورود به سامانه و ثبت اطلاعات
كد ملي :
شماره تلفن همراه :
مسلسل عقدنامه :
كد امنيتي :      

 لطفا در وارد كردن كد ملي و شماره تلفن همراه دقت كنيد.

تذکر 1: چنانچه هر دو زوج به منظور ثبت نام کد ملی خود را وارد سامانه نمایند امکان ثبت نام هیچ کدام از زوجین وجود ندارد. در صورت بروز این مشکل، لطفا پس از 48 ساعت مجددا ، فقط داوطلب اصلی وارد سامانه شود.
تذکر 2: ثبت نامی های ناقص حذف خواهند شد لطفا در اسرع وقت نسبت به تکمیل ثبت نام خود اقدام نمایید.