ثبت نام بیست و یکمین جشن ازدواج دانشجويي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها
 
دفتر استانی دبیرخانه استانی شماره تماس پیش شماره
آذربايجان شرقي علوم پزشكي تبريز 3410127097 041
آذربايجان غربي دانشگاه اروميه 32239159 044
اردبيل دانشگاه علوم پزشكي اردبيل 33518531 045
اصفهان - به جز كاشان دانشگاه صنعتي اصفهان 33912986 031
ايلام ايلام 32227530 084
بوشهر دانشگاه خليج فارس(بوشهر) 33445189-31222000 077
تهران دانشگاه صنعتي اميركبير

الزهرا(س)

88048936

علوم پزشكي ايران

88607950-88052173

شهيد بهشتي

22902228

تهران

61112678-66418983

علوم پزشكي تهران

66972128

خواجه نصيرالدين طوسي

88881054

تربيت معلم تهران (خوارزمي)

02634550005-02188302423

شاهد

51213161-51213171

صنعتي اميركبير

64542300-1

هنر تهران

66488858-9

تربيت دبير شهيد رجايي

22970044

صنعت آب و برق

77311448

علوم بهزيستي و توانبخشي

22180093

صنعت هواپيمايي (دانشكده)

66022676

تربيت دبير شريعتي

55038670

علوم پزشكي شهيد بهشتي

22439851-2

علامه‌طباطبايي

44737556

تربيت مدرس

82883125-88007800

علم و صنعت ايران

77240456-77240561

جامع علمي كاربردي

88896385

آزاد اسلامي تهران شمال

77317715-19

آزاد اسلامي پزشكي تهران

22604079

آزاد اسلامي تهران جنوب

88833109

صنعتي شريف

66022700

علوم اقتصادي (دانشكده)

88935578_88806349

پيام نور استان تهران

88900623

آزاداسلامي مناطق8و12

22565522

آزاداسلامي شهرري

55229303

فرهنگيان

77309890-2 داخلي 105

مركز آموزش عالي فني انقلاب

66319785

021
چهارمحال و بختياري دانشگاه شهركرد 32325776-33334401 038
خراسان جنوبي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند 32395015-32395017 056
خراسان رضوي علوم پزشكي مشهد 38411536-38437074 051
خراسان شمالي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد 32296996-32296982 058
خوزستان دانشگاه آزاد اسلامي اهواز 33325525 061
زنجان دانشگاه آزاد اسلامي زنجان 33469504-33467909 024
سمنان دانشگاه سمنان 33654088 023
سيستان و بلوچستان دانشگاه سيستان و بلوچستان 31136319-31136320 054
فارس دفتر استاني نهاد( فارس) 09173030217-36468457 071
قزوين دانشگاه علوم پزشكي قزوين 33334893-33336001+5 028
قم دانشگاه قم 32855940-32103142 025
كردستان دانشگاه كردستان 36660069-36668746 087
كرمان دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان 34280093-34280073 0391
كرمانشاه دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه 34274540-34274541 083
كهگيلويه و بويراحمد دانشگاه ياسوج 33242168 074
گلستان دانشگاه منابع طبيعي گرگان 32226162 017
گيلان دانشگاه گيلان 33690379 013
لرستان دانشگاه آزاد اسلامي لرستان 33120035 066
مازندران دانشگاه مازندران 35258165- 35302527 011
مركزي دانشگاه اراك 09189640163-3276008 086
همدان دانشگاه پيام نور همدان 32542370 081
يزد دانشگاه پيام نور يزد 37202606 035
هرمزگان دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان 33336007-33337996 076
شهرستان كاشان وتابعه دانشگاه كاشان 55511128 031
البرز دانشگاه آزاد اسلامي كرج 34439120 026