سوالات متداول
1- چگونه در بيستمين مراسم ازدواج دانشجويي ثبت نام كنيم؟
ثبت نام كننده اصلي بايد دانشجو باشد در صورتي كه هر دو زوج دانشجو مي باشند، يك نفر به عنوان داوطلب اصلي ثبت نام نمايد
از قسمت ثبت نام دانشجويان وارد شويد، كد ملي و شماره دانشجويي، مسلسل عقدنامه و كد امنيتي را وارد نماييد.
2- چه مداركي براي ارائه به دانشگاه لازم است؟
اصل شناسنامه، كارت ملي زوجين، عقد نامه و كارت دانشجويي
3- آيا مي توان مدارك را به دانشگاه ديگر يا دفتر نهاد استان محل زندگي تحويل داد؟
خير، داوطلب بايد مدارك را تا حداكثر يك هفته به دفتر نهاد يا رابط فرهنگي دانشگاه محل تحصيل تحويل دهد.
4- چطور متوجه شويم مدارك تاييد شده است؟
بعد از تحويل مدارك به دانشگاه محل تحصيل، در قسمت نسخه چاپي امكان مشاهده تاييد كننده وجود دارد.
5- هزينه هاي سفر مشهد مقدس چقدر است؟
هزينه هاي اسكان و تغذيه و كارگاه آموزشي و جشن در مشهد مقدس به عهده ستاد ازدواج دانشجويي دفتر نهاد رهبري در دانشگاه ها مي باشد.
براي هزينه رفت و برگشت به مشهد مقدس، با دانشگاه محل تحصيل يا دفتر نهاد دانشگاه هماهنگ نماييد.
6- بعضي از فيلدها را اشتباه وارد كرده ام، چطور ويرايش كنم؟
قبل از تاييد مدارك توسط دانشگاه امكان ويرايش اطلاعات وجود دارد.
7- اگر دانشگاه دفتر نهاد رهبري نداشت مدارك را كجا تحويل دهيم؟
مدارك را به رابط فرهنگي دانشگاه خود تحويل دهيد؛ در صورتي كه دانشگاه رابط فرهنگي ندارد از داخل سايت قسمت تلفن هاي تماس با دفاتر استاني تماس حاصل نماييد.
8- از كجا متوجه شويم ثبت نام كامل انجام داده ايم؟
بعد از تكميل مراحل ثبت نام در پايان به شما نسخه چاپي مي دهد. درصورتي كه يكي از فيلدها را كامل پر نكرده باشيد امكان چاپ نسخه چاپي وجود ندارد.
9- سال گذشته در سايت ثبت نام كرده ام، امسال اجازه ثبت نام را نمي دهد؟
اگر در حال حاضر دانشجو هستيد و تاريخ عقد شما در بازه 1/7/93 الي 1/7/94 مي باشد، مدارك خود را به دفتر نهاد دانشگاه يا رابط فرهنگي دانشگاه تحويل دهيد.
اوايل دي ماه جهت انتخاب كاروان سفر مشهد مقدس به سايت مراجعه نماييد.


سوالات متداول سفر مشهد مقدس

تذكر مهم: از آوردن افراد همراه جداً خودداري نماييد.

1- انتخاب كاروان هاي مشهد مقدس از چه تاريخ شروع مي شود؟

از 4 دي ماه براساس استان و دانشگاه به سايت مراجعه نماييد و تاريخ كاروان سفر مشهد مقدس را انتخاب نماييد. ezdevaj.nahad.ir

جهت كسب اطلاعات بيشتر به كانال تلگرامي همسفر تا بهشت بپيونديد:https:telegram.me/hamsafartabehesht

2- زمان انتخاب كاروان، اين پيغام مي آيد: مدارك شما تاييد نشده است، به دفتر نهاد رهبري يا رابط فرهنگي دانشگاه مراجعه نماييد ؟

در صورتيكه تاكنون مدارك خود را به دفتر نهاد رهبري يا رابط فرهنگي دانشگاه تحويل نداده ايد، سريعتر مدارك را تحويل دهيد تا پس از تاييد مدارك بتوانيد در انتخاب كاروان شركت نماييد.

و در صورتي كه مدارك را قبلاً تحويل داده ايد، از دفتر نهاد رهبري يا رابط فرهنگي دانشگاه پيگيري كنيد.

3- تاريخ را انتخاب كرده ام، كار ديگري هم نياز هست انجام دهم؟

بعد از انتخاب تاريخ، دعوتنامه خود را پرينت بگيريد و پس از امضاء برگه توسط داوطلب اصلي و همسر داوطلب حتماً در سفر مشهد همراه خود داشته باشيد.

4- هزينه هاي سفر مشهد مقدس چقدر است؟
هزينه هاي اسكان و تغذيه و كارگاه آموزشي و جشن در مشهد مقدس به عهده ستاد ازدواج دانشجويي مي باشد.
براي هزينه رفت و برگشت به مشهد مقدس، با دانشگاه محل تحصيل يا دفتر نهاد دانشگاه هماهنگ نماييد.

5- در دعوتنامه آدرس هتل قيد نشده است. چكار كنيم؟

آدرس هتل 24 ساعت قبل از تاريخي كه انتخاب نموده ايداز طريقپيامك براي زوجين ارسال مي گردد.

6- در دعوتنامه ساعت پذيرش را 8 الي 10 صبح زده است. در صورتي كه ديرتر از اين ساعت برسيم پذيرش انجام مي شود؟

در صورتي كه ديرتر از ساعت 10 برسيد، نماينده ستاد مستقر در هتل با زوجين تماس مي گيرند و ساعت دقيق ورود را سوال مي كنند و آدرس هتل را اعلام مي گردد.

7- پرينت گواهي هاي آموزش مجازي را كجا تحويل دهيم؟

روز اول پرينت گواهي هاي آموزش مجازي نهاد بسته شماره يك را به نماينده ستاد مستقر در هتل تحويل دهيد.

8- در سفر مشهد چه مداركي همراه داشته باشيم؟

پرينت دعوتنامه، شناسنامه زوجين و كارت ملي زوجين، كارت دانشجويي داوطلب اصلي


جهت كسب اطلاعات بيشتر از سفر مشهد مقدس به كانال تلگرامي همسفر تا بهشت بپيونديد
بيستمين_مراسم_ازدواج_دانشجويي @hamsafartabehesht
اينستاگرام: ezdevaj_org
سايت ازدواج دانشجويي: ezdevaj.org
جهت شايان ذكر است، به داوطلبيني كه از بسته هاي آموزش مجازي استفاده و در آزمون نهايي آن شركت نمايند، به قيد قرعه جوايز ارزنده اي از قبيل كمك هزينه سفرهاي زيارتي، سه روز اقامت رايگان در مشهد مقدس و ... اهدا خواهد شد.
شركت در بسته هاي مركز آموزش مجازي: http:ec.nahad.ir


 ستاد برگزاري مراسم ازدواج دانشجويي