دانشجوي گرامي ، با عرض تبريك به مناسبت پيوند مباركتان.
زمان آغاز ثبت نام براي زوج هاي دانشجو از تاريخ 1395/06/22 الي 1395/07/30 به مدت 40 روز خواهد بود.
با توجه به استقبال دانشجويان و اساتيد محترم زمان ثبت نام تا تاريخ 1395/08/12 تمديد شد
- رابطين محترم مي توانند جهت وارد شدن به سايت بيستمين مراسم ازدواج دانشجويي از طريق نام كاربري و كلمه عبور سال گذشته اقدام نمايند.

- آدرس سايت ثبت نام ازدواج دانشجويي ezdevaj.nahad.ir مي باشد كه شايسته است دفاتر محترم نهاد آدرس هاي مذكور را در پايگاه اطلاع رساني دفتر نهاد و دانشگاه مربوطه قرار دهند

تاريخ عقد مجاز جهت ثبت نام اوليه 1394/07/01 تا 1395/07/30 مي باشد.

-جامانده هاي نوزدهمين مراسم ازدواج دانشجويي كه تاريخ عقد آنها 1393/07/01 الي 1394/07/01 مي باشد در صورتي كه يكي از زوجين در حال حاضر دانشجو باشد. مي توانند ثبت نام كنند و در صورت اختصاص سهميه از طرف ستاد ازدواج دانشجويي از اين سفر معنوي استفاده خواهند كرد.

- در مواردي كه هر دو زوج دانشجو هستند فقط يكي از آنها مي توانند به عنوان داوطلب اصلي اقدام به ثبت نام نمايند..

- دانشجويان مي بايست پس از ثبت نام، مدارك لازم (اصل شناسنامه ، كارت ملي زوجين، عقد نامه و كارت دانشجويي)را جهت تاييد به دفتر نهاد دانشگاه يا دفتر استاني مربوطه ارائه نمايند.

- (با توجه به اينكه در برخي از دانشگاه ها دفتر نهاد وجود ندارد لازم است، دفاتر استاني ترتيبي اتخاذ نمايند كه علاوه بر تسهيل امور ثبت نام دانشجويان اين مراكز، بر مراحل تاييد نيز نظارت بيشتري داشته باشند)

- رابطين محترم بعد از دريافت و تطبيق اصل مدارك، نسبت به تاييد ثبت نام دانشجويان اقدام نمايند.

( با توجه به مشكلات در سال هاي گذشته در تطبيق مدارك دقت بيشتري انجام شود)

- دفاتر نهاد مي بايستي حداكثر يك هفته پس از دريافت مدارك هر داوطلب، نسبت به تعيين تكليف در خصوص تاييد يا رد ثبت نام در سايت ازدواج دانشجويي اقدام نمايند.

- ويرايش اطلاعات ثبت نام شده توسط خود داوطلب تنها تا قبل از تاييد رابط ازدواج امكان پذير مي باشد.

- به دانشجوياني كه امسال در ازدواج دانشجويي ثبت نام مي نمايند سه بسته آموزشي به شرح ذيل ارائه خواهد شد:

بسته شماره 1 (قبل از اعزام به مشهد و از طريق سايت ازدواج دانشجويي يا مركز آموزش مجازي نهاد)
بسته شماره 2 (در زمان حضور در مشهد در غالب كارگاه هاي آموزشي و به صورت حضوري)
بسته شماره 3 (بعد از پايان سفر مشهد و از طريق سايت ازدواج دانشجويي يا مركز آموزش مجازي نهاد)

شايان ذكر است، به داوطلبيني كه از بسته هاي آموزش مجازي استفاده و در آزمون نهايي آن شركت نمايند، به قيد قرعه جوايز ارزنده اي از قبيل كمك هزينه سفرهاي زيارتي، سه روز اقامت رايگان در مشهد مقدس و ... اهدا خواهد شد.

-زوج هاي دانشجو از 4 دي ماه (براساس استان و دانشگاه) به سايت مراجعه نماييد و تاريخ كاروان سفر مشهد مقدس را انتخاب نماييد.

شماره هاي تماس ستاد (مركز ثبت نام) : 05132299894 - 09156171249

 ستاد برگزاري مراسم ازدواج دانشجويي